Polowanie w Jakucji

    Pomys? wyprawy zrodzi? si? na A?taju w 2014 roku. Polowali?my tam na marale, a nasz organizator Sergiej Tkaczenko kusi? perspektyw? ekspedycji na biegun zimna. Republika Sacha inaczej Yakutia, koniec ?wiata. Temperatury poni?ej - 50o C w grudniu, to mocno odstrasza.
Po powrocie z A?taju, powolutku pojawia?y si? nowe informacje. Iva, znajoma z Brna polecia?a w zimie 2015 do Jakucji zapolowa? na dzikie caribu. Przys?a?a kilka fotek. Sceneria ?niegu i mrozu, a na dodatek informacje w temacie servisu i jedzenia nie nastraja?y zbyt optymistycznie. My co prawda planowali?my lecie? we wrze?niu zapolowa? na ?osia i nied?wiedzia, wi?c ?nieg nam nie zagra?a?.
Na pocz?tku wybrali?my trzy lokalizacje:
Momski Park Narodowy i rzeka Moma, ?rednioko?ymsk i p?askowy? pomi?dzy rzekami Indygirka, Ko?yma, Azalieja i O?ogina oraz okolica miasteczka Zyrianka. Ka?da lokalizacja zwi?zana jest z lotniskiem na ktre mo?na z Yakutska dolecie?. Zyrianka to najbardziej cywilizowana opcja, tam znajduje si? odkrywkowa kopalnia w?gla kamiennego jest hotel i szpital, brak natomiast mo?liwo?ci polowania dla wi?cej ni? dwch my?liwych. ?rednioko?ymsk by? z uwagi na wynik polowania najpewniejsz? ofert? lecz konieczny by? kilkugodzinny dolot helikopterem a to niema?y koszt dodatkowy i niepewny powrt na lotnisko z uwagi na pogod?. Wybra?em wi?c Momski Park i lotnisko w Chonu. Plan podr?y opracowa?em z Marij? z Maxima Tour w Pradze. Do Bohumina mamy p? godziny samochodem, a nast?pnie poci?g Pendolino na Hlavni Nadra?i Praha i autobusem do Havel Aeroport. Wybr trafny, poniewa? z Pragi lataj? linie S7 do Nowosybirska i dalej do Jakutska. S7 ma nowoczesne maszyny i lata do bardzo wielu portw lotniczych na ?wiecie oprcz Warszawy i Budapesztu.
Plan lotu by? taki: 09.09.2016 PRAHA NOVOSIBIRSK 12:30 22:35
10.09.2016 NOVOSIBIRSK YAKUTSK 20:25 03:15 (11.09.2016)
12.09.2016 YAKUTSK KHONU 08:40 13:10
21.09.2016 KHONU YAKUTSK 14:10 14:35
23.09.2016 YAKUTSK NOVOSIBIRSK 04:35 05:55
23.09.2016 NOVOSIBIRSK PRAHA 09:00 11:40
Podr? poci?giem i lot do Nowosybirska up?yn??y nam w zasadzie bezproblemowo. Na lotnisku w Pradze czeka? ju? Zbyszek, ktry dolecia? z Warszawy. Szybko nadali?my bro? i baga? do Nowosybirska i w pachn?cym nowo?ci? Boeingiem polecieli?my nad Polsk? i Bia?orusi? do Nowosybirska. Lot trwa? nieco d?u?ej, poniewa? nad terytorium Ukrainy w kierunku na wschd korytarze s? od dawna zamkni?te.
W Nowosybirsku oczekiwa? nas Sergiej i Jura.

Na loty z broni? wewn?trz Federacji Rosyjskiej trzeba mie? organizatora rosyjskiego z licencj?. Lot do Yakutska w dniu nast?pnym, a wi?c hotel w Centrum Targowym i wypad na miasto. Nast?pny etap do Yakutska i znowu nadanie broni, zwi?zane z tym op?aty mocno denerwuj?.

W Yakutsku znowu przerwa, trafili?my na ?wi?to Miasta, t?umy przyjezdnych, wyst?py zespo?w regionalnych, przemwienia r?nych delegacji, folklor, zabawa i w?drwka po mie?cie.

Zabudowa Yakutska to g?wnie czteropi?trowe bloki z wielkiej p?yty postawione na palach betonowych zwane kapiedieszki, wielorodzinne domy drewniane to deriewiaszki, oprcz tego spotka? jeszcze mo?na zapadaj?ce si? stare domy drewniane z sze?ciopolowymi oknami i ozdobnymi framugami, zwanymi na Syberii nalicznikami.

Bloki od pozosta?ych wyr?nia nie tyle budulec ile dost?p do ubikacji i wody. Centrum Yakutska coraz bardziej staje si? podobne do innych miast, szerokie ulice, banki, instytucje, budynki administracji, na ulicach du?o japo?skich samochodw z kierownic? po prawej stronie.
Yakutsk liczy oko?o 300 tysi?cy mieszka?cw i jest to liczba zmienna zale?na od pory roku.
W srogie zimy przyje?d?aj? do rodzin krewni z odleg?ych u?usw, ?eby tu przezimowa?.
G?wne uroczysto?ci maj? miejsce na Zielonym ?ugu nad brzegiem babci Leny. Widoczny z daleka Sobr Przemienienia Pa?skiego i jego dziesi?? kopu? s? dla nas drogowskazem. Pod pomnikiem Pietruchy Bukietowa odbywa si? w?a?nie demonstracja, g?wnie m?odych mieszka?cw Yakutska pod w?t?ymi has?ami Jakucji dla Jakutw.