Dodatki mineralne i pasze

WILD MIX

Farmakologicznie modyfikowany koncentrat paszowy, szczeglnie przydatny dla zwierzyny p?owej, muflonw rwnie? dla dzikw. Dla lepszego pobierania przez zwierz?ta, zawiera atrakcyjne smakowo komponenty paszowe. Podaje si? przez kolejne dwa dni jako jedyn? w danych dniach pasz? dodatkow? w zamian za ziarna zb? czy kukurydz?. Ilo?ci s? uzale?nione od stanu zwierz?t odwiedzaj?cych stabilnie karmisko.

Dzia?anie:
Stado wyra?nie poprawia swj stan zdrowotny i poprawiaj? si? si?y witalne zwierz?t. Koncentrat wymaga recepty weterynarza, a stosuj?c preparat trzeba dotrzymywa? terminw karencji dla mi?sa. Koncentrat zawiera produkt farmakologiczny o nazwie Cermix z czynn? ivermektyn?. U prze?uwaczy zwalcza nicienie p?uc, oble?ce w przewodzie pokarmowym. Dzia?a profilaktycznie zwalczaj?c strzykacza nosowego i gzy podskrne.

Dawkowanie:
W praktyce 10 kg koncentartu WILD MIX wystarcza dla :

Sarna 20-25 sztuk
Daniel 8 sztuk
Jele? 5 sztuk
Muflon 2 sztuk

Pobrany przez dziki Wild Mix zwalcza przede wszystkim nematozy powodowane przez nicienie p?ucne.

Pasza granulowana KS.

KS Sarna - szczeglnie polecana przed zrzucaniem parostkw przez rogacze, w okresie zrzucania parostkw czyli praktycznie pod koniec stycznia i w lutym. Produkt przygotowuje rogacze do na?o?enia parostkw o wi?kszej masie, kozy rzucaj? wi?ksze i dorodniejsze potomstwo.

KS Daniel - stosuje si? w okresie wzrostu poro?a. Sk?ad protein w produkcie. gwarantuje zwy?k? masy nak?adanego poro?a.

KS Muflon - proteiny, a szczeglnie zawarta w produkcie metionina powoduj? stabilny i prawid?owy wzrost i wyd?u?anie ?limw.

Wszystkie preparaty KS wzbogacone s? sacharydami, skrobi?, minera?ami i jodem.

 

Mikrop