Zające - oferta

    ZAJĄC SZARAK (Lepus europaeus).
Pochodzenie: hodowla klatkowo-wolierowa.
Wiek: zające w wieku od 7 miesięcy do półtora roku.
Masa ciała około 3,0 kg.
    Opis: zwierzęta młode, zdrowe, bardzo aktywne po wypuszczeniu do wolnego rewiru, często mają uszkodzone małżowiny uszne, jest to wynik walk o pozycję w stadzie na małej powierzchni.
Oznaczenie zwierząt: kolczyki uszne numerowane.

Cena:
Samice: 350 zł/sztuka.
Samce: 285 zł/sztuka.

    Do przewozu zajęcy używamy klatek indywidualnych tzn. w każdym oddzielnym segmencie klatki jest jedna sztuka.
Zamiar zakupu należy potwierdzić pisemnym zamówieniem!

Sprzedający:
Piotr Delong Gospodarstwo Rolne Zagroda „Lutnia”, Zamarski, ul. Grzybowa 13
Pozwolenie/Decyzja: DLOPiK-L-gł-6713/24/06/AB.
Nr ewid.: 14/1271 Gmina Hażlach.
Nr weterynaryjny: 2403 51 02.
Adres: 43-419 Hażlach, Zamarski, ul. Osiedlowa 12, Województwo Śląskie.
Uwaga: odbiorca - płatnik podatku VAT sporządza fakturę VAT RR, doliczając 7% VAT.

Warunki weterynaryjne:
Zwierzęta spełniają wymogi weterynaryjne określone Świadectwem Zdrowia dla zwierząt w obrocie wewnątrzwspólnotowym UE, stosownie do aneksu C dyrektywy Rady 92/65/C.
Alternatywa - weterynaryjne świadectwo transportowe wystawione przez upoważnionego lekarza weterynarii.

Warunki dostawy:
Odbiór z naszej zagrody kontumacyjnej, transportem odbiorcy z atestem do transportu zwierząt lub dostarczamy zwierzęta na wskazane miejsce.
Dysponujemy własnym, dostosowanym transportem oraz kontenerami wg. IATA.