Oferta

Warunki dostawy (daniele i muflony):
Dostarczamy zwierzęta na wskazane miejsce, dysponujemy własnym transportem specjalistycznym, oraz kontenerami.
Koszt: 1,49 + VAT z? za km przejechany w jedną stronę.
Czyli odległość w jedną stronę razy cena jednego km, do zapłaty przez odbiorcę.

Warunki weterynaryjne (daniele i muflony):
Zwierzęta są odrobaczone, zdrowe, zdatne do transportu. Będą założone kolczyki numerowane.
Zwierzęta z transakcji wewnątrzwspólnotowych EU mają świadectwo zdrowia 92/65EI lub krajowe świadectwo pochodzenia wraz z opinią lekarza weterynarii o stanie zdrowia w dniu załadunku.

Podatek VAT:
Dla odbiorców nie będących płatnikami VAT, przy sprzedaży zwierząt z zagrody własnej, VAT-u nie doliczamy, ponieważ hodowcy Piotr Delong zagroda „Lutnia” i Jerzy Delong zagroda „U Sztola” korzystają z podmiotowego zwolnienia z VAT.
Dla płatników VAT: przy takiej sprzedaży, odbiorca wystawia fakturę VAT-RR z podatkiem VAT 7%.
Dla zwierząt z transakcji wewnątrzwspólnotowych EU do cen doliczany jest VAT 23%, a sprzedającym jest: DELIO-DEVELOP Jan Delong.

Aktualne oferty hodowanych przez nas dzikich zwierząt przeznaczonych do sprzedaży: