Zające

Hodowla zająca w systemie klatkowym jest w Polsce niezbyt rozpowszechniona. Na jej prowadzenie potrzebne jest zezwolenie Ministra Środowiska.
Z racji położenia naszej hodowli, wiedzę czerpaliśmy z doświadczeń czeskich hodowców skupionych w Czeskim Związku Hodowców Zająca Polnego.
Stamtąd pochodziły pierwsze klatki i stado podstawowe.

Klatka ma wymiary: szerokość 2,05 m., długość 1,5 m., wysokość 1,05 m.
Klatki stoją na nogach o wysokości 0,80 m.
Dach z papy lub Onduliny. Z boku są poidełka i urządzenia do zadawania karmy.

Są dwa typy klatek:
1. Klatka dla pary rodzicielskiej
2. Klatka dla młodzieży

Do rozrodu i hodowli potrzebne są pary. W jednej klatce jest jedna para.
Od jednej pary w roku uzyskuje się od 6 do 10 sztuk młodych. Jest to dobry wynik.

Podstawową karmą są granulaty (używane w hodowli królików), niewielka ilość owsa, siana, jabłka oraz gałązki wierzby, osiki i jabłoni.
Karmę zadajemy raz dziennie. Woda jest w poidełkach i trzeba ją uzupełniać na bieżąco. Szczególnie ważne dla karmiących samic.

Teren wokół jest dodatkowo ogrodzony, a miejsce zaciszne, nie narażone na nadmiar hałasu.
Hodowla nie przysparza specjalnych kłopotów i przy spełnieniu podstawowych kryteriów zootechnicznych sukces jest zapewniony. Sam system, konstrukcja klatek i żywienie są tego gwarantem. Nie stosujemy innych sposobów żywienia.

Przed introdukcją zające są przenoszone do woliery adaptacyjnej lub nabywca sam taką wolierę kostkuje według naszych wskazówek.