Muflony

MUFLONY (Ovis ammon) - bardzo przypominające swoją budową owcę domową zwierzę górskie, należące do rodziny pustorożców Bovidae. Naturalnym biotopem muflona są suche i skaliste obszary górskie, a miejscem jego historycznego występowania w naturze były Sardynia i Korsyka. Współcześnie muflon znajduje w Europie zupełnie inne możliwości występowania i zdecydowanie bardziej sprzyjające warunki pokarmowe. W siedemnastym wieku został sprowadzony na kontynent, a dokładnie do cesarskiego zwierzyńca „BELVEDERE” pod Wiedniem. Sto lat później trafił do zwierzyńców w Czechach. Na terytorium Polski na Dolny Śląsk dotarł ze Słowacji na początku dwudziestego wieku. Był introdukowany w Sudetach i tam jest popularnym zwierzęciem łownym do dziś.

Największe populacje są w Górach Sowich - Jaworze, Bielawie i Bardzie Śląskim. W ostatnich latach udane introdukcje muflona miały miejsce w Nadleśnictwie Jawor, Nadleśnictwie Strzyżów, w obwodach kół łowieckich w Kwidzynie, Chodzieży, Lubinie, Białogardzie w OHZ PZŁ Kujan.
Niewielkie populacje żyją w okolicach Bydgoszczy, Torunia i Sławna. Ze względu na swoją liczebność populacje te nie są jeszcze użytkowane łowiecko.
W Europie największa populacja muflona występuje w Czechach, Słowacji oraz w Niemczech. Zainteresowanie muflonem jest bardzo duże i jego pogłowie stale rośnie.

W ostatnich latach uczestniczyliśmy w wielu udanych introdukcjach muflona w Polsce.

Hodowla muflona w Polsce w warunkach zamkniętych wymaga zezwolenia Ministra Środowiska.
Zwierzęta hodowane przez nas nie są oswojone i nie akceptują obecności człowieka.
Minister Ochrony Środowiska wydając zezwolenie na chów i hodowle muflona, nie zezwala na rozród i przemieszczanie tych zwierząt. Tym samym rozmywa się cel tej hodowli na terytorium RP.

Z racji bezpośredniego sąsiedztwa z Republiką Czeską, możemy oferować do obrotu muflony pochodzące z Czech i Słowacji.